<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertemotion i Hillerød

Deltag på vores lukkede hjertehold med undervisning af en fysioterapeut.

I projekt Hjertemotion hjælpes hjertesyge borgere til et trygt og aktivt liv med større livskvalitet.

Hjertemotion har til formål at udvikle og vedligeholde de hjertesunde livsstilsændringer, som hjertepatienter har påbegyndt i regioner og kommuner.

I Hjerteforeningen vil vi gerne hjælpe patienterne med livslang rehabilitering – og det sker bedst i lokalområdet, hvor patienten bor.

Holdene er oprettet i samarbejde med FysioDanmark Hillerød i Frederiksborgcenteret.

Medlemskab af Hjerteforeningen giver adgang til et hjertehold om ugen samt fri træning hos FysioDanmark Hillerød.

På nuværende tidspunkt er der i Hillerød oprettet 3 hold om formiddagen på forskellige dage, 1 om eftermiddagen, 1 for “arbejdsramte” kl. 16.30 samt et spinnings/cyklings-hold hvis du allerede deltager i et hjertemotionshold.

Nærmere oplysninger om Hjertemotion kan fås hos: Ole Petersen, motionsansvarlig, tlf. 40567980 eller på mail: hjertemotion.hillerod@gmail.com

Se evt. FysioDanmarks hjemmeside: http://fysiodanmarkhillerod.dk/fitness/specialhold/hjertehold.

 

2/9 2019