<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

GENERALFORSAMLING

Skrevet mandag d. 12. februar 2018

GENERALFORSAMLING HJERTEFORENING HILLERØD.

Vi indbyder til ordinær generalforsamling, mandag den 5 marts 2018  kl. 15.00 i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, Hillerød.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til orientering

4. Behandling af indkommende forslag

5. Valg til Hjerteforeningen Hillerød, hele bestyrelsen er villig til genvalg

6. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens dato.

Lil Quist

hh.hjerte@gmail.com