<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Ny formand i Hjerteforeningen Hillerød

Skrevet onsdag d. 22. marts 2017

Pressemeddelelse Hillerød den 18. marts 2017DSC_0329

Ny Formand i Hjerteforeningen Hillerød.
Mandag den 13. marts holdt Hjerteforeningen i Hillerød sin 7. Generalforsamling i Frb. Centrets Restaurant Kl.19:00
Man startede med et oplæg om det Nye Sundhedscenter ved områdeleder Karina Søholt og sektionsleder Ole Sigfred Petersen og fik efterfølgende en fin og spændende rundvisning.

Derefter gik man over til Generalforsamlingen, hvor Martin Walsø fra Hjerteforeningen i Kbn. blev valgt til dirigent. Derefter aflagde Formanden Ole Petersen sin beretning. Han fortalte at Hjerteforeningen blev startet i 1962 af daværende Statsminister Viggo Kampmand og Professor dr.med. Erik Warburg.
På landsplan har Hjerteforeningen ca.140.000 medlemmer og 87 lokale Hjerteforeninger.
Hjerteforeningen i Hillerød blev startet i 2005 og har 1.493 medlemmer. Der har i 2016 været afholdt 10 bestyrelsesmøder,
8 hjertecafeer, 7 rådgivninger, 9 introduktioner til Livreddende førstehjælp, nytårsmarch med ca. 100 deltagere. Inden Nytårsmarchen afslørede viceborgmester Kirsten Jensen Hjertestenen på Hjertestien i Præstevang Skov.

757 personer har fået målt blodtryk i Matas, Kræmmermarked, Slotssti stafetten, i SlotsArkaderne, på Naturens dag på Skovskolen, Erhvervsmessen i Frederiksborg Centret, Sundhedsdagen samt på Hillerød Rådhus.

I forbindelse med Hjerteforeningens første landsindsamling i 2016 samlede
Hjerteforeningen i Hillerød kr. 72.869,- ind ved sponsorater, salg af Hjertepins, opstilling af hjertebøtter i byen samt på Landsindsamlingsdagen.

På vores ”Glad Hjertemotion hold” i FysioDanmark i Hillerød på de 4 hold deltager der 97 kursister, samt et spinningshold med 16 -20 personer om ugen.
Alle vores aktiviteter kan følges på vores hjemmeside samt på Facebook.

Ole Petersen sluttede sin beretning og bød velkommen til Lil Quist fra bestyrelsen, som har sagt ja til at overtage formandsposten.
Lil Quist har stor ledelses erfaring fra bl.a. Forsvaret og har udvist stor interesse for arbejdet i Hjerteforeningen og som holdleder på tirsdags holdet i ”Glad Hjertemotion”.
Jeg er sikker på at Lil bliver en god formand.

Ole Petersen takkede hele bestyrelsen samt de frivillige for deres store opbakning i Hjerteforeningen og for støtte til ham i de 6 år han har været Formand. En speciel tak til næstformand og kasserer Jytte Behrendtz for det store arbejde hun har udført i min formandstid.

Dernæst aflæggelse af regnskabet af kasserer og næstformand Jytte Behrendtz som blev godkendt med aplaus.

Valg til bestyrelsen. Hele den gamle bestyrelse, inklusive Ole Petersen, var villige til genvalg og Tanit Pedersen som var frivillig i hjerteforeningen blev nyvalgt ind i bestyrelsen. Ingen i salen ønskede at stille op til en bestyrelsespost.
Som suppleant blev valgt Mogens Mandrup som også er frivillig i Hjerteforeningen. Heller ikke her var der andre der ønskede at opstille. Der blev efterlyste en webmaster til vores hjemmeside og Facebook. Desværre meldte ingen sig.

Hjerteforeningen har Landsindsamling søndag den 30.april 2017.
Der har vi virkelig brug for alles hjælp! Så meld jer som indsamlere på Hjerteforeningen og brug 2 – 3 timer på at samle ind til et godt formål.
Generalforsamlingen sluttede ved 21:30 tiden.

Med venlig hilsen
HJERTEFORENINGEN HILLERØD
Ole Petersen
Mobil 40567980